NOVÉ

Pavel Eli Vago

Metodiky

holokaust Židov počas II. svetovej vojny, ukrývanie, zapojenie sa do odboja SNP