Tak toto neprejde!
zážitkový workshop pre stredné školy (3. a 4. ročník)
Vypracoval / a
Sandra Polovková, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Magdaléna Benešová

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
disent; sloboda slova; perzekúcie

Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku zoznámia žiakov najmä s pojmami totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie. Po približne hodinovom úvode, v ktorom sa zameriavame na zoznámenie žiakov so situáciou na Slovensku a v Čechách v 80. rokoch 20. storočia, sa lektori a žiaci dostanú k zážitkom, ku rolovej hre, kde sa stávajú tvorcami samizdatovej literatúry.

Študenti predstavujú skupinu ľudí, intelektuálov, umelcov s rôznymi osobnými osudmi, ktorí sa stretávajú a rozhodnú sa vytvoriť umelecké texty a vydať ich vo vlastnej réžii ako samizdaty. Postupne vzbudzujú podozrenie Štátnej bezpečnosti. Nastáva prenasledovanie, vypočúvanie, cenzúra a špirála udalostí, ktoré táto spočiatku nevinná činnosť vyvolala. Deti zažívajú situácie, kedy bola potieraná sloboda slova a porušované ľudské práva a slobody.

Lektor využíva praktiky vtedajšej doby a študenti zažívajú dovtedy nepredstaviteľné represálie. Účastníci sa netradičnou a nenásilnou formou zoznámia s historickými reáliami i dilemami, ktorým ľudia v tých časoch čelili. Pomocou techník osvojovania a hrania rolí spoluvytvárajú osudy ľudí žijúcich na Slovensku a v Čechách a sú tak postupne zoznamovaní s procesmi cenzúry, kontroly štátnou mocou, obmedzovaním ľudských práv a slobôd.

<