Kto som?

Vzdelávanie v online prostredí, ktoré vytvorí zážitok a osobnú skúsenosť.

Puzzle pamäti národa môžeme skladať spoločne – učiteľky, učitelia, rodičia, mladí aj starší.
Tento web a jeho jednotlivé časti môžete pravidelne a zadarmo používať ako doplňujúci nástroj v témach, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v učebniciach.
Nemôžeme totiž dovoliť, aby sa na príbehy nedávnej minulosti zabúdalo alebo sa vytesnili kvôli zdanlivo dôležitejším udalostiam. 

Práve poznanie minulosti nám pomôže lepšie zvládať a pochopiť aj krízové situácie súčasnosti.

Partneri