Milada Cábová (*1924 †︎ 2015)
2. svetová vojna, Lidice
Autor/ka metodického listu
Petra Chovancová
Autor/ka pracovných listov
Dominika Ježová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<