Iba sme sa narodili
zážitkový workshop pre stredné školy (3. a 4. ročník)
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
2. svetová vojna; holokaust; propaganda; kritické myslenie

Workshop v dobových reáliách i prostredníctvom súčasných nástrojov predstavuje slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období; v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Cez príbehy skutočných ľudí vedie deti k pochopeniu historických súvislostí i následkov ľudského konania.

Komunikuje tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň cez vlastný zážitok poukazuje na vzostup šírenia informácií na internete a sociálnych sieťach, z ktorých mnohé sú mylné a zavádzajúce, čo často využívajú konšpirátori, extrémisti a rôzne iné zoskupenia. Workshop sa snaží podnietiť schopnosť rozlišovať pravdu od lži a následne viesť jednotlivcov ku kritickému mysleniu. Prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach.

<