Deň, kedy sa mlčalo
zážitkový workshop pre základné školy (7. až 9. ročník)
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Magdaléna Benešová

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
po 2. svetovej vojne; nástup komunistického režimu; kolektivizácia a znárodňovanie

Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku otvárajú tému premeny českého a slovenského vidieka počas procesu znárodňovania a kolektivizácie. Účastníci prežijú atmosféru českého a slovenského vidieka v období vyvlastňovania v 50 – tych rokoch minulého storočia a zoznámia sa netradičnou a nenásilnou formou s historickými reáliami i dilemami, ktorým ľudia v tých časoch čelili. Pomocou techník osvojovania a hrania rolí, spoluvytvárajú osudy ľudí, žijúcich na slovenskom a českom vidieku, a sú tak postupne zoznamovaní s procesmi znárodňovania a kolektivizácie vidieka. Projekt kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou výchovou, zameranou na skupinovú spoluprácu, pozíciu jednotlivca v skupine, schopnosti vecne argumentovať a potrebe brániť sa bezpráviu Workshop je inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

 

<