Ján Zachara (*1928)
šport, totalita
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Dominika Ježová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<