Karol Fako (*1931 †︎ 2020)
vrcholový šport, hokejová reprezentácia, majstrovstvá sveta, olympiáda, rivalita so Sovietmi, totalita, socializmus, represie, nesloboda
Autor/ka metodického listu
Martin Hoľko
Autor/ka pracovných listov
Dominika Ježová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Dominik Janovský, Henrich Bródy, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<