Školská slávnosť 89/90
zážitkový workshop pre základné školy (8. až 9. ročník)
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
Nežná revolúcia, totalitný režim, demokracia

Zážitkový workshop vznikol pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Hlavným poslaním je priblížiť deťom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. S následkami totalitného režimu sa síce doteraz vyrovnávame, ale práve prostredníctvom zážitkového učenia sa aspoň pokúsime deťom načrtnúť dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia.

<