Príbeh pamätníka v kontexte dejín
Ako prebiehal rozhovor? Ako ho vnímal pamätník?

 

 

Naplnili jeho odpovede vaše očakávania? Priniesol vám rozhovor nový pohľad na sledovanú udalosť alebo dokonca “historický fenomén”?

Dokážete overiť, či nie sú v odpovediach rozpory? Ako by bolo možné odpovede overiť a nakoľko možno výpoveď použiť ako historický prameň? Porovnajte nahrávku pamätníka i s ďalšími zdrojmi a uistite sa, že jej rozumiete. Viete, o akom období pamätník hovorí, ako a prečo sa v ňom práve takto správal? Zodpovedá jeho výpoveď informáciám z iných zdrojov? Ak nie, v čom a prečo sa líšia?

Skúste vypracovať tieto úlohy:

Obrátil sa na vás vydavateľ pripravovanej publikácie “1000 najvýznamnejších Slovákov a Sloveniek 20. storočia” a požiadal vás, aby ste pripravili veľmi stručné slovníkové heslo o vašom pamätníkovi. Priestor máte iba na niekoľko riadkov + fotografiu, prípadne erb. Text nesmie presiahnuť 500 znakov.

Vyberte najdôležitejšiu udalosť, o ktorej pamätník hovorí. Overte, či táto udalosť už nie je popísaná na Wikipédii. Ak áno, navrhnite, ako by rozprávanie pamätníka mohlo doplniť/zmeniť text na Wikipédii. Pokiaľ na Wikipédii nie je, navrhnite podobu nového hesla.

<