Ako sa pripraviť na rozhovor s pamätníkom?
Zistíte, ako sa správne pýtať a počúvať. Zároveň sa naučíte predchádzať chybám pri rozhovore.

Postupne sa pripravujete na rozhovor s niekým z vašej rodiny alebo pamätníkom na telefóne. Chcete si vyskúšať nanečisto, aké otázky pri rozhovore fungujú alebo ako rozhovoriť  niekoho, kto nehovorí? A na čo si naopak dať pozor? Tu nájdete niekoľko tipov a úloh, ktoré by vám mohli pomôcť.

Na čo sa pýtať?
O svojom pamätníkovi (najpravdepodobnejšie o vašom rodičovi alebo starom rodičovi) už asi všeličo viete. Skúste pátrať v pamäti a zostaviť si v bodoch dôležité udalosti z jeho života.

Tabuľka životných dát pamätníka:
dátum (rok)
udalosti zo života pamätníka
udalosti „veľkej histórie“

Napíšte si 10 otázok, ktoré by ste sa chceli spýtať pamätníka.
Prejdite si teraz zoznam svojich otázok a zamyslite sa nad tým, či vám pomôžu dozvedieť sa nasledujúce:

 • Viete, kde a kedy sa pamätník narodil.
 • Máte informácie o jeho detstve.
 • Pamätník vám popísal udalosť, ktorá sa výrazným spôsobom odrazila v jeho živote – viete, kedy sa odohrala, akú úlohu v nej hral pamätník, koho sa tiež týkala, čo v nej hralo dôležitú rolu, aké mala dôsledky pre pamätníka.
 • Dokážete popísať dôležité udalosti pamätníkovho života do podrobností – prečo si na udalosť pamätá, ako ju prežíval, aké pocity v ňom zostali dodnes.


Ak je to potrebné, doplňte si svoj zoznam otázok o ďalšie.
Teraz si každý sám odpovedzte na tieto dve otázky:

 • Tešíte sa na natáčanie s pamätníkom?
 • Aké pocity máte pred natáčaním s pamätníkom a prečo?

Niekedy sa stane, že pamätník nie je výrečný, odpovedá jedným slovom alebo často používa odpoveď “Neviem”. Zamyslite sa nad tým, ako takému pamätníkovi môžete pomôcť rozrozprávať sa. Čo by mohlo pomôcť?

Pár tipov na otázky, ktoré vám pomôžu pamätníka rozrozprávať, nastoliť príjemnú náladu a takzvane prelomiť ľady:

 • O čom v poslednej dobe premýšľate?
 • Aké je vaše najväčšie prianie?
 • Aký bol prelomový okamih vášho života?
 • Kedy ste boli na seba hrdý?
 • Čo bola tá najkrajšia vec, ktorá vás v živote stretla?
 • Čo bola tá najlepšia vec, ktorú ste v živote urobili?
 • Na čo v živote nikdy nezabudnete?
 • Na koho v živote nikdy nezabudnete?
 • Kto vás v živote ovplyvnil a ako?
 • Keby ste boli učiteľom, čo by ste deti učili a prečo?
 • Čo bolo pre vás v živote najzaujímavejšie?
 • Kto vám v živote najviac pomohol? Pri akej príležitosti?
 • Kedy ste boli v živote najšťastnejší?
 • Čo ste sa v živote naučili?
 • Čo vám v živote dodávalo odvahu?
 • Kedy ste sa v živote najviac nasmiali?
 • Kedy ste mali v živote najväčší strach?
 • Chceli by ste vo svojom živote urobiť niečo inak?
 • Čo by ste chceli odkázať mladým ľuďom?

 

<