Magdaléna Štefanová (*1945)
normalizácia, emigrácia
Autor/ka metodického listu
Martin Hoľko
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<