Nežná zmena
zážitkový workshop pre stredné školy (1. – 4. ročník)
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
Nežná revolúcia, Sviečková manifestácia, totalitný režim, demokracia 

Zážitkový workshop vznikol pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Hlavným poslaním je priblížiť študentom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. S následkami totalitného režimu sa síce doteraz vyrovnávame, ale práve prostredníctvom zážitkového učenia sa aspoň pokúsime študentom načrtnúť dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia.

Aktuálnou potrebou, ktorá nás priviedla k myšlienke ponúknuť tieto témy, je často idealizácia totalitného systému, poukazujúc na jeho výhody a zabúdajúc alebo vynechávajúc skutočné nebezpečenstvá, neprávosti, nerešpektovanie ľudských práv a mnohé obmedzenia, ktoré systém prinášal.

<