Rozhodovanie
zážitkový workshop pre 8. a 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Magdaléna Benešová

Doba trvania a kapacita:

Čas: 4 hodiny
Počet účastníkov: 15 – 30

Na stiahnutie:

TÉMY:
2. svetová vojna; holokaust; nástup nacizmu k moci; emigrácia

Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku otvárajú tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Účastníci prežijú postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop zároveň približuje, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa Evy. Eva je mladá Židovka. Jej život ovplyvňuje obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítia bezpečne vo svojej vlasti. Eva je prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Workshop v dobových reáliách demonštruje princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň predstavuje tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí približuje dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili.

<