Šmuel Givoni (*1923)
II. svetová vojna, SNP, osudy ľudí zasiahnutých II. svetovou vojnou, odboj v časoch vojny, odvaha počas nebezpečenstva a pomoc druhým, hrdinstvo
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Šmuela Givoniho.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20.storočia, II. svetová vojna, SNP, osudy ľudí zasiahnutých II. svetovou vojnou, odboj v časoch vojny, odvaha počas nebezpečenstva a pomoc druhým, hrdinstvo

Ciele: prostredníctvom skutočného príbehu preživšieho priblížiť dejiny 20. storočia. Poukázať na hrdinstvo a odvahu mnohých ľudí počas vojny i počas obyčajného ľudského života v mierových časoch. Viesť žiakov k záujmu o druhých a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Pomôcky: PC, program Excel, chuť pomáhať

<