Eva Karvašová (*1932)
2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie, éra komunizmu, príbuzní politických väzňov
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Petra Chovancová, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Evy Karvašovej.

Na stiahnutie:

Téma: historické udalosti 20. storočia a ich dôsledky na život jednotlivca a spoločnosti, totalita, demokracia, hodnotová výchova

Cieľ: Na pozadí historických udalostí pochopiť rozdielnosť sociálnych svetov v časoch totality. Hodnotiť konanie ľudí, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Vnímať minulosť z perspektívy iného človeka. Uvedomiť si možnosti i riziká demokracie a slobody. Pochopiť význam demokracie a jej princípov pre plnohodnotný život človeka, analyzovať fakty a udalosti z príbehu.

<