Anna Šestáková (*1918 †︎ 2023)
príbuzní politických väzňov
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<