Václav Čeřovský (*1926 †︎ 2021)
partizán, politický väzeň
Autor/ka metodického listu
Martin Hoľko
Autor/ka pracovných listov
Dominika Ježová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<