Nadežda Földváriová (*1933)
umenie a cenzúra, 2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie, totalita, Pražská jar, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, normalizácia, Nežná revolúcia, demokracia, sloboda slova
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Martin Hoľko, Michaela Danišová
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Adam Mikuláš, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<