Juraj Flamik (*1957)
svedkovia lokálnych udalostí z éry komunizmu, august 1968, ochranári, Bratislava/nahlas, Nežná revolúcia, VPN, prvé slobodné voľby, rozdelenie Československa
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Martin Hnát, Filip Pavčík, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<