Juraj Flamik (*1957)
Nežná revolúcia, 1989, ekológia a aktivizmus
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov
k životnému príbehu Juraja Flamika

Na stiahnutie:

Základné a stredné školy

 

Téma:
príbehy 20. storočia, totalita a demokracia, mýty a fakty o socializme, idealizácia minulosti, Nežná revolúcia

Ciele:
prostredníctvom príbehu aktívneho účastníka Nežnej revolúcie sprostredkovať pravdivé informácie a dianí v spoločnosti pred Nežnou revolúciou, počas nej i po nej. Pomocou faktov utvárať kritické myslenie detí. Na reálnom príbehu demonštrovať súčasné snahy o prekrúcanie histórie.

Pomôcky:
internet, rôzne dostupné zdroje z čias socializmu, flipchart, baliaci papier, fixy, videá zobrazujúce socializmus

<