Ivan Kamenec (*1938)
holokaust, antisemitizmus, ukrývané osoby, Slovenské národné povstanie, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, normalizácia, Nežná revolúcia, pád železnej opony
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Patrícia Fogelová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Dominik Janovský, Henrich Bródy, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<