Darina Kárová (*1951)
príbehy 20. storočia, obdobie normalizácie a život školy, socializmus a jeho charakteristiky, totalita a ľudské práva, oral history, medzipredmetové vzťahy, kritické myslenie
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Sandra Polovková

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Dariny Károvej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, obdobie normalizácie a život školy, socializmus a jeho charakteristiky, totalita a ľudské práva, oral history, medzipredmetové vzťahy, kritické myslenie

Ciele: spoznávať „malé dejiny“ prostredníctvom zážitku, rozvíjať kritické myslenie, priblížiť regionálne dejiny prostredníctvom vlastnej aktivity, spoznať obdobie socializmu a odhaľovať negatívne stránky, viesť kultivovane rozhovory, rozvíjať schopnosť pracovať s informáciami a komunikovať

Pomôcky: príbeh pamätníčky, internet, počítače, rôzne informačné zdroje, retro predmety, fotografie, diktafóny, MP3 prehrávače, kancelárske potreby, skenery, retro oblečenie, plynové masky, potraviny, výkresy, krepové papiere, fixky, farbičky, farba na oblečenie, oblečenie pre cvičencov spartakiády

<