Štefan Horský (*1929)
príbehy 20. storočia, oral history, žurnalistika v časoch socializmu a demokracie, sloboda slova, cenzúra, obmedzovanie ľudských práv a slobôd, kritické myslenie, mediálna gramotnosť
Vypracoval / a
Petra Chovancová, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl

Na stiahnutie:

Témy: príbehy 20. storočia, oral history, žurnalistika v časoch socializmu a demokracie, sloboda slova, cenzúra, obmedzovanie ľudských práv a slobôd, kritické myslenie, mediálna gramotnosť

Ciele:
viesť k potrebe chrániť demokratické princípy vlastným konaním, viesť k osobnej zodpovednosti za konanie, prostredníctvom
aktívnej činnosti rozvíjať občianske zručnosti, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, argumentovať a byť solidárni

Pomôcky:
stoly, stoličky, počítače, internet, text Všeobecnej deklarácie ľudských práv, listový papier

<