Katarína Lokšová-Ráczová (*1950)
holokaust, menšiny, šerm
Autor/ka
Petra Chovancová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<