Juraj Naftali Fürst (*1932)
Sereď, Auschwitz, Buchenwald
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, Slovenský štát a jeho dôsledky pre židovské obyvateľstvo, svet detí počas vojny, 

Ciele: oboznámiť sa cez príbeh preživšieho holokaust s historickými reáliami 20. storočia, uvedomiť si význam poznania vlastnej histórie pre pochopenie súčasného sveta a spoznanie seba samého, pochopiť odkaz preživších a uvedomiť si jeho význam pre súčasné spoločenské dianie

 

<