Emília Sasinová (*1936)
holokaust, ľudia pomáhajúci Židom počas 2. svetovej vojny, Slovenský štát, Slovenské národné povstanie
Vypracoval / a
Gabriela Kluchová, Dagmar Kúdelová Kopčanská

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, diskriminácia, prenasledovanie, historická pamäť, dobro a ľudskosť, holokaust, záchrancovia

Cieľ: Odovzdať žiakom významné posolstvo, že aj jeden človek dokáže zmeniť svet. Rozvíjať schopnosť rozlišovať dobro a zlo, posilňovať odvahu rozhodnúť sa v správny čas a konať dobro. Emočné prepojenie témy so súčasnými udalosťami. Scitlivovanie optiky sveta, rozvíjanie empatie, emočnej inteligencie. Snaha o budovanie humanity, tolerancie a demokracie na pozadí jednej z najväčších tragédií v dejinách ľudstva.

<