Emília Sasinová (*1936)
ľudia pomáhajúci Židom počas 2. svetovej vojny
Autor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<