Stanislava Melečková (*1945)
invázia vojsk Varšavskej zmluvy, pád železnej opony, emigrácia z ČSSR, Palestína, Izrael
Vypracoval / a
Iveta Harváneková, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, socializmus verzus demokracia, kritické myslenie, totalita a jej nástroje zasahovania do životov bežných ľudí

Cieľ: Viesť k akceptácii, rešpektovaniu ľudských práv a slobôd. Pomôcť uvedomiť si práva a povinnosti občanov SR. Prostredníctvom utvárania predstáv a ich konfrontácie so skutočnými príbehmi z obdobia socializmu viesť k odmietaniu spomienkového optimizmu. Utvárať objektívnu predstavu o totalite. Formovať postoje rešpektujúce princípy demokracie.

<