Šmuel Givoni (*1923)
II. svetová vojna, SNP, osudy ľudí zasiahnutých II. svetovou vojnou, odboj v časoch vojny, odvaha počas nebezpečenstva a pomoc druhým, hrdinstvo
Autor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Filip Pavčík, Martin Hnát, Martin Šesták, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<