Ivan Kamenec (*1938)
holokaust, ukrývané osoby, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, pád železnej opony
Vypracoval / a
Patrícia Fogelová, Gabriela Kluchová, Dagmar Kúdelová Kopčanská,

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, diskriminácia, prenasledovanie, propaganda, genocída, holokaust, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky

Cieľ: Pochopiť význam slov genocída a holokaust. Rozpoznať a zadefinovať podoby diskriminácie. Vyhľadať v overiteľných zdrojoch pravdivé informácie. Poukázať na nebezpečenstvo neznášanlivosti, polarizácie spoločnosti, nenávisti. Viesť k akceptácii, rešpektovaniu ľudských práv a slobôd. Snažiť sa o budovanie humanity, tolerancie a demokracie na pozadí jednej z najväčších tragédií v dejinách ľudstva.

<