Darina Kárová (*1951)
príbehy 20. storočia, obdobie normalizácie a život školy, socializmus a jeho charakteristiky, totalita a ľudské práva, oral history, medzipredmetové vzťahy, kritické myslenie
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre študentov a študentky stredných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, obdobie normalizácie a život školy, socializmus a jeho charakteristiky, totalita a ľudské práva, oral history, medzipredmetové vzťahy, kritické myslenie

Ciele: spoznávať „malé dejiny“ prostredníctvom zážitku, rozvíjať kritické myslenie, priblížiť regionálne dejiny prostredníctvom vlastnej aktivity, spoznať obdobie socializmu a odhaľovať negatívne stránky, viesť kultivovane rozhovory, rozvíjať schopnosť pracovať s informáciami a komunikovať

Pomôcky: príbeh pamätníčky, internet, počítače, rôzne informačné zdroje, retro predmety, fotografie, diktafóny, MP3 prehrávače, kancelárske potreby, skenery, retro oblečenie, plynové masky, potraviny, výkresy, krepové papiere, fixky, farbičky, farba na oblečenie,

<