Anna Šestáková (*1918)
2. svetová vojna, Slovenský štát, oslobodzovanie Československa, komunistický prevrat v ČSR, politickí väzni
Vypracoval / a
Iveta Harváneková, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, demokracia a totalita, uplatňovanie demokratických princípov v každodennom živote

Cieľ: Pochopiť význam jednotlivých historických etáp, udalostí 20. storočia a ich dopad na životy jednotlivcov. Zoznámiť sa so základnými piliermi demokracie a porozumieť ich významu. Viesť k ochrane princípov demokracie. Rozvíjať citlivosť a vnímavosť voči fungovaniu spoločnosti. Formovať záujem o udržanie demokracie.

<