Zuzana Mistríková (*1967)
Nežná revolúcia, totalita a demokracia
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Filip Pavčík, Anna Jacková, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<