Zuzana Mistríková (*1967)
Nežná revolúcia, totalita a demokracia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Zuzany Mistríkovej.

Na stiahnutie:

Priblížte študentom a študentkám ohrozenia a nebezpečenstvá pre ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie 1989 zapojili do aktivít, demonštrácií a akoukoľvek formou prejavovali nesúhlas so socialistickým režimom.

Téma:
príbehy 20. storočia, Nežná revolúcia, totalita a demokracia, riziká a odvaha v časoch socializmu, umenie komunikácie a argumentácie

Ciele:
pochopiť dianie v spoločnosti na sklonku 80-tych rokov, oceniť odvahu ľudí, ktorí sa nebáli vystúpiť so svojimi názormi, naučiť sa formulovať vlastné požiadavky a správne argumentovať, rozvíjať schopnosť definovať a riešiť problémy.

Pomôcky:
internet, rôzne dostupné zdroje z čias socializmu, flipchart, baliaci papier, fixy, videá zobrazujúce socializmus

<