Yeshayahu (Kostia) Nir (*1930)
príbehy 20. storočia, ľudské práva a slobody, totalitné režimy, Slovenský štát, nenávisť, antisemitizmus, migrácia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Kostiu Nira.

Na stiahnutie:

Téma:
príbehy 20. storočia, ľudské práva a slobody, nenávisť, antisemitizmus, diskriminácia, holokaust, Židovský kódex

Cieľ:
Vytvoriť reálnu predstavu o živote vylúčených a prenasledovaných ľudí počas existencie Slovenského štátu. Cez príbehy ľudí
priblížiť nedávnu históriu Slovenska s jej dôsledkami na životy ľudí. Budovať a upevňovať hodnotový systém mladých ľudí.
Predchádzať prejavom neznášanlivosti, nenávisti, antisemitizmu.

Pomôcky:
veľké hárky papiera, tabuľa/flipchart, fixy, text Židovského kódexu

<