Tomáš Lang (*1942)
holokaust, antisemitizmus, 2. svetová vojna, národnostné menšiny, príbuzný politického väzňa, 50. roky, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, Nežná revolúcia, literatúra, dejiny
Autor/ka metodického listu
Petra Chovancová
Autor/ka pracovných listov
Martin Hoľko
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Martin Rodák, Boris Adamčík, Henrich Bródy, Dominik Janovský
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<