Tereza Wiesnerová (*1928)
holokaust, emigrácia
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<