Peter Tatár (*1953)
svedkovia lokálnych udalostí z éry komunizmu, totalita a demokracia, ochranárske hnutie, Sviečková manifestácia, Nežná revolúcia, generálny štrajk, VPN
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Filip Pavčík, Martin Hnát, Lucia Pauerová, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<