Peter Tatár (*1953)
Nežná revolúcia, totalita a demokracia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Petra Tatára.

Na stiahnutie:

Základné a stredné školy

 

Téma:
príbehy 20. storočia, Nežná revolúcia, totalita a demokracia, riziká a odvaha v časoch socializmu, umenie komunikácie a argumentácie

Ciele:
pochopiť dianie v spoločnosti na sklonku 80-tych rokov, oceniť odvahu ľudí, ktorí sa nebáli vystúpiť so svojimi názormi, naučiť sa formulovať vlastné požiadavky a správne argumentovať, rozvíjať schopnosť definovať a riešiť problémy.

Pomôcky:
internet, rôzne dostupné zdroje z čias socializmu, flipchart, baliaci papier, fixy, videá zobrazujúce socializmus

<