Pavol Foltýn (*1952)
antisemitizmus, holokaust, pracovné a koncentračné tábory, pochod smrti, SNP, 50. roky, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, Nežná revolúcia, emigrácia, národnostné menšiny
Autor/ka metodického listu
Petra Chovancová
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Henrich Bródy, Dominik Janovský, Martin Rodák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<