Liana Hanusová (*1937)
august 1968, Jan Palach
Autor/ka metodického listu
Petra Chovancová
Autor/ka pracovných listov
Dominika Ježová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<