Katarína Lokšová-Ráczová (*1950)
holokaust, menšiny, šerm
Autor/ka metodického listu
Patrícia Fogelová
Autor/ka pracovných listov
Petra Chovancová
Editor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<