Jarmila Stibicová (*1933)
Charta 77, Nežná revolúcia
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Patrícia Fogelová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<