Irena Príkopská Macsiczová (*1931)
2. svetová vojna, národnostné menšiny, nútené presídľovanie
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Petra Chovancová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<