Irena Príkopská Macsiczová (*1931)
2. svetová vojna, Slovenský štát, oslobodzovanie Československa, komunistický prevrat v ČSR, národnostné menšiny, nútené presídľovanie
Vypracoval / a
Gabriela Kluchová, Petra Chovancová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Ireny Príkopskej Macsiczovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, minulosť Bratislavy – hlavného mesta Slovenska, Viedenská arbitráž, osudy miest a obcí na slovensko‐maďarských hraniciach

Cieľ: Spoznať životný príbeh pamätníčky Druhej svetovej vojny. Spoznať minulosť hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Rozvíjať schopnosť komparácie, kritického myslenia, prezentačné a diskusné zručnosti, tímovú prácu. Zamýšľať sa nad minulosťou krajiny prostredníctvom spoznávania histórie jej hlavného mesta. Priblížiť študentom problematiku Viedenskej arbitráže na príbehoch konkrétnych miest, obcí a jednotlivcov. Uvedomiť si hodnotu mieru a stability v porovnaní s nestabilným obdobím, ktorému musela čeliť pamätníčka.

<