Eva Tokodi Adamík (*1950)
2. svetová vojna, holokaust, komunistický prevrat v ČSR, politickí väzni v 50. rokoch, Nežná revolúcia, rozdelenie Československa
Vypracoval / a
Gabriela Kluchová, Iveta Harváneková

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Evy Tokodi Adamík.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, empatia, spoznávanie iných jazykov a kultúr, spolupatričnosť, rovesnícke vzdelávanie, stereotypy, dezinformácie, overovanie si informácií, veda a technika, atómové elektrárne, filmový priemysel verzus realita

Cieľ: Viesť k priateľstvu a porozumeniu naprieč jazykovými a kultúrnymi skupinami. Upozorňovať na význam spoznávania cudzích jazykov. Rozvíjať lingvistické zručnosti, tímovú prácu, prezentačné schopnosti. Priblížiť proces tvorby knižných publikácií. Viesť k overovaniu si informácií, kritickému mysleniu. Zdôrazniť rozdiel medzi produkciou filmového priemyslu a skutočnými faktami. Rozvíjať prezentačné a argumentačné schopnosti. Bližšie spoznať oblasť jadrovej energetiky prostredníctvom odborníka.

<