Eva Tokodi Adamík (*1950)
príbuzní politických väzňov
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<