Eva Tokodi Adamík (*1950)
2. svetová vojna, holokaust, komunistický prevrat v ČSR, politickí väzni v 50. rokoch, Nežná revolúcia, rozdelenie Československa
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<