Alžbeta Ošvátová (*1935)
2. svetová vojna, SNP
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Patrícia Fogelová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<