Alžbeta Ošvátová (*1935)
holokaust, 2. svetová vojna, nútené presídľovanie, Slovenské národné povstanie, Slovenský štát, oslobodzovanie Československa, transporty do koncentračných táborov, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, Nežná revolúcia
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Patrícia Fogelová, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Alžbety Ošvátovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, II. svetová vojna, odboj počas SNP, ľudské práva a slobody, domov, demokracia a totalita, solidarita a pomoc, vojna a mier, dramatická výchova

Cieľ: Na „malých príbehoch“ demoštrovať našu minulosť, utvárať historickú pamäť, upevňovať znalosti o našich dejinách. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie, schopnosť interpretovať posolstvá príbehov, analyzovať texty a písať rôzne druhy textov.

<