Alica Weiszfeiler (*1933)
antisemitizmus, nútené vysťahovanie, arizácia, holokaust, 2. svetová vojna, väzni koncentračných táborov, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, národnostné menšiny, emigrácia, Izrael, Palestína
Autor/ka metodického listu
Gabriela Kluchová
Autor/ka pracovných listov
Petra Chovancová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – film
Dominik Janovský, Henrich Bródy, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<