Alica Weiszfeiler (*1933)
holokaust, koncentračné tábory, národnostné menšiny, emigrácia, Izrael
Vypracoval / a
Gabriela Kluchová, Petra Chovancová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Alice Weiszfeiler.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, antisemitizmus, story telling, tímová práca, kreatívne písanie, empatia, dialóg, solidarita

Cieľ: Spoznať životný príbeh preživšej holokaust. Zamýšľať sa nad svojou vlastnou históriou a formulovať ponaučenie zo svojej minulosti. Viesť k rovesníckemu vzdelávaniu. Rozvíjať solidaritu, empatiu, dialóg a priateľstvá medzi deťmi z odlišných prostredí.

<