Pavel Eli Vago (*1930)
Ukrývané dieťa
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, Slovenský štát, detstvo neželanej menšiny v časoch vojny, domov, odvaha obyčajných ľudí v nebezpečnom čase, Spravodliví medzi národmi

Ciele: spoznať reálie vojny a situáciou židovskej menšiny cez príbeh detí, viesť žiakov ku kritickému mysleniu, oboznamovať sa s vlastnou históriou, budovať historickú pamäť, pri práci s modernými nástrojmi utvárať pravdivú predstavu o situácii na Slovensku počas Slovenského štátu

<