Otto Šimko (*1924)
holokaust, pracovné tábory, ukrývané osoby, Slovenský štát, SNP, partizáni
Vypracoval / a
Patrícia Fogelová, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia; hodnota demokracie; kritické myslenie; nacizmus, totalita a ich dôsledky na životy jednotlivcov; holokaust; výučba prostredníctvom krátkeho filmu

Cieľ: Poukázať na význam a hodnotu demokracie a rešpektovania ľudských práv a slobôd. Prostredníctvom krátkeho animovaného filmu zoznámiť žiakov s historickými udalosťami. Viesť mladú generáciu k premýšľaniu o súčasných udalostiach v kontexte minulosti našej spoločnosti.

<