Otis Laubert (*1946)
príbehy 20. storočia, obdobie socializmu a umenie, symbolika v umeleckom svete, komunikácia prostredníctvom obrazov, medzipredmetové vzťahy, využitie prvkov galerijnej pedagogiky, kritické myslenie
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková, Gabriela Halanová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, obdobie socializmu a umenie, symbolika v umeleckom svete, komunikácia
prostredníctvom obrazov, medzipredmetové vzťahy, využitie prvkov galerijnej pedagogiky, kritické myslenie

Ciele: poznávať „malé dejiny“ prostredníctvom umenia, spoznať obdobie socializmu naratívnou metódou, odhaľovať
negatívne stránky socializmu a jeho dosah na charakter ľudí a ľudské práva, rozvíjať kritické myslenie, rozvíjať
schopnosť komunikovať a vyjadrovať sa prostredníctvom výtvarného umenia

Pomôcky: príbeh pamätníka, internet, počítače, dataprojektor, interaktívna tabuľa, rôzne informačné zdroje, výkresy,
farebné papiere, fixky, rôzne dobové fotografie, dobové obrázky

<