Juraj Stern (*1940)
holokaust, ukrývané osoby, SNP, oslobodzovanie Československa, obdobie komunizmu
Vypracoval / a
Martin Hoľko, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma:
oral history, holokaust, deti počas vojny, príbehy 20. storočia, Slovenský štát, povojnové Československo

Cieľ:
Podporiť formovanie empatie. Prostredníctvom konkrétneho príkladu ukázať dôležitosť ľudskosti a láskavosti. Vysvetliť, prečo je dôležité zaujímať sa o potreby ostatných. Podporiť formovanie svetonázoru, ktorý je postavený na demokratických hodnotách. Pochopiť, aké následky mali udalosti holokaustu pre ľudí, ktorým sa ho podarilo prežiť. Zistiť, ako sa preživší vyrovnávali s
traumatickými zážitkami, a zasadiť ich rozhodnutia do kontextu povojnového obdobia. Dozvedieť sa informácie o tom, ako si tieto udalosti pripomíname dnes.

<