Júlia Ševčíková (*1950)
emigrácia, éra komunizmu
Autor/ka
Iveta Harváneková
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marian Jaslovský

Na stiahnutie:

<