Anton Pasternák (*1948)
holokaust, koncentračné tábory, národnostné menšiny, bombardovanie Drážďan, Maďarské povstanie v roku 1956
Vypracoval / a
Martin Hoľko, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, antisemitizmus, emigrácia zo Slovenska, Slováci v zahraničí, židovské náboženské obce na Slovensku

Cieľ: Zoznámiť sa so životom pamätníka 20. storočia a nahliadnuť na významné dejinné okamihy očami jednotlivca. Rozvíjať schopnosť kriticky myslieť. Iniciovať spoznávanie komunitného života menšín na Slovensku. Viesť k porozumeniu, tolerancii a priateľstvu.

<